Rukávová gastrektómia

Kroky na vykonanie operácie rukávov sú rovnaké ako kroky opísané pre operáciu bypassu žalúdka.

Unsure what to do after surgery?
Please watch this:

Operácia sleeve (tubulizácia žalúdka) je jednou z najnovších operácií na zníženie telesnej hmotnosti, pri ktorej sa pôvodný objem žalúdka, asi 1500 ml, zníži na 180 ml. Vďaka tomu pacient vie menej jesť a po jedle sa rýchlo rozvinie pocit sýtosti. Operácia sa uskutočnila prvýkrát v rokoch 2000, ale dnes sa táto intervencia týka jednej tretiny operácií na redukciu hmotnosti. Pacienti zaznamenajú 60-70% zníženie nadváhy 18-24 mesiacov po operácii a signifikantne sa zlepšujú aj súvisiace ochorenia patologickej obezity. Chirurgický zákrok sa vykonáva pomocou laparoskopickej techniky (kľúčovej dierky) pomocou 5 malých rezov (vo veľkosti 5 - 10 mm). Dĺžka operácie je 60 až 90 minút. Najväčším chirurgickým rizikom je krvácanie a zlyhanie „anastomózy“ (tzv. leak) medzi stenami žalúdka, ktoré môžu byť prítomné v 2%. Pacienti zvyčajne vstávajú 4 hodiny po operácii a idú na toaletu. Počas operácie sa nepoužívajú katétre. Dvanásť hodín po operácii môžu pacienti piť tekutiny a na druhý deň po operácii idú domov so sprievodom. Diétny plán pripravený dietetikom by mal pokračovať 6 týždňov po operácii a pevná strava sa môže konzumovať po 6 týždňoch. Po ukončení procedúry sa môže vyvinúť reflux kyseliny a toto ochorenie sa môže zhoršiť.

Sleeve gastrectomy

Mr Vasas has a personal experience of more than 720 RYGB procedures (figure up to and including Oct 2022) acting as a primary surgeon, and has a rate of zero for both incidents of anastomotic leak and mortality. All his surgery data is uploaded onto the National Bariatric Surgery Registry and is publicly accessible .