Adatkezelési tájékoztató

Kedves Látogató, Ön a Túlsúly Centrum Kft. (továbbiakban: “Társaságunk”) rövidített adatkezelési tájékoztatóját olvassa.

Társaságunk kijelenti, hogy a kezelésünkben álló www.tulsulycentrum.hu honlap látogatói által önkéntesen nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos EU-s és magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli. Az általunk kezelt személyes adatokat szükség esetén saját technikai eszközeinkkel dolgozzuk fel. Személyes adatai a honlapon elhelyezett regisztrációs formanyomtatvány kitöltésével kerülnek hozzánk. Ennek keretében Ön megadja nevét, telefonos elérhetőségét, email címét azért, mert személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, mert Ön az általunk kínált egészségügyi szolgáltatásaink valamelyikét kívánja igénybe venni, vagy szeretné, hogy mi kapcsolatba lépjünk Önnel. A regisztrációs formanyomtatvány kérdései során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a honlapon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, illetve Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), és Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen. A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. Partnerünk, a Duna Medical Center az Ön személyes adatait megkapja, amennyiben az általunk megadott információk után Ön úgy dönt, hogy igénybe veszi az általunk kínált egészségügyi szolgáltatást. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem veszi igénybe az általunk kínált egyik szolgáltatást sem, úgy mi az Ön adatait kérés nélkül töröljük az adatbázisunkból. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait módosítsa, illetve kérje azok törlését.

Kedves Látogató, Ön a Túlsúly Centrum Kft. rövidített adatkezelési tájékoztatóját olvasta. Amennyiben Társaságunk Adatkezelési Tájékoztatóját teljes terjedelmében el kívánja olvasni, úgy kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba az alábbi email címen: balloaniko@gmail.com.